Inspectie
Instituut Voor Individueel Onderwijs heeft het vertrouwen van de Inspectie van het Onderwijs. Er vindt in principe voor de periode van één jaar geen verder toezicht plaats. De inspectie heeft geen aanwijzingen dat er belangrijke tekortkomingen zijn in de kwaliteit van het onderwijs.
Voorlopig wordt over naleving gerapporteerd in de kwaliteitsrapporten en niet in aparte rapporten.

Inspectie

Binnenkort verschijnt een nieuw inspectierapport.