Veiligheidsplan
Dit is een eerste aanzet om een veiligheidsplan op te zetten dat meer is dan weer een dik pak papier en mooie zinnen. Het moet een levend document zijn dat voortdurend op de agenda’s van alle betrokkenen moet staan. Dit plan moet helderheid verschaffen over taken en bevoegdheden en te volgen procedures en heeft als doel de veiligheid op school blijvend te vergroten en waarborgen. Om dit te kunnen moet het plan up to date blijven. Er moet over gepraat worden. Hiervoor is een jaarprogramma opgesteld in de vorm van een gesprekkencyclus.

Klik voor het gehele veligheidsplan op onderstaande link.