Tevredenheidsonderzoek

Er is een nieuw tevredenheidsonderzoek.

Personeelstevredenheidsonderzoek 2013

T
evredenheid
Het landelijk gemiddelde rapportcijfer dat personeelsleden in vraag 107 aan hun school geven is 7.6. De HSV - IVIO scoort  een gemiddelde van 8.0.
Het gemiddelde rapportcijfer dat de personeelsleden aan hun baan geven is 8.6 (landelijk wordt de waardering voor de baan uitgedrukt met het rapportcijfer 7.7).
Van de personeelsleden geeft 80 procent aan dat men overwegend met plezier naar het werk gaat (landelijk is dit 95%). Verder zou 60 procent andere personen aanraden om op de school te komen werken (landelijk is dit 69%).
 

Profilerings- en verbeterpunten HSV - IVIO

In onderstaande tabel wordt onder profileringspunten een overzicht gegeven van de onderwerpen die door veel respondenten positief gewaardeerd worden. Tussen haakjes staat het percentage tevredenen.
Onder verbeterpunten staan de onderwerpen waarover relatief veel personeelsleden ontevreden waren. Bij een verbeterpunt is meer dan 30% ontevreden. Bij een profileringspunt is meer dan 85% tevreden.
In de tabel wordt alleen de ‘top 10’  weergegeven.
 
  Profileringspunten Verbeterpunten
1.
Aandacht normen en waarden (100%)
Onderhoud van het gebouw (60%)
2. Aanpak pestgedrag (100%) Salaris (60%)
3.
Samenwerking met collega's (100%)
Betrokkenheid ouders (50%)
4. Uiterlijk van het gebouw (100%)
Coachingsvaardigheden schoolleider/directeur (50%)
5. Werktijden (100%)
Communicatieve vaardigheden schoolleider/directeur (50%)
6. Aanpak ordeproblemen (90%)
Mogelijkheid tot bijscholing/nascholing (50%)
7.
Aansluiting werk op opleiding (90%)
Reiskostenregeling (50%)
8.
Begeleiding gedragsproblemen (90%)
Vervanging bij afwezigheid (50%)
9. Duidelijkheid schoolregels (90%)
Bespreekbaar maken problemen (40%)

10.

Gebruik externe instanties (90%)

Effectiviteit vergaderingen (40%)
 
 Zie voor het hele rapport: Oudertevredenheidspeiling 2012