Vakanties
schooljaar 2017-2018


 
Vakantierooster 2017-2018
 
 
Soort vakantie Van t/m
Prinsjesdag
 
Di 19 september  
Herfstvakantie
 
Ma 16 oktober Vr 20 oktober
Sinterklaas       
  12:30
Di 5 december  
Kerstvakantie
 
Ma 25 december Vr 5 januari
Voorjaar
 
Ma 26 februari Vr 2 maart
Pasen
 
Vr 30 maart Ma 2 april
Koningsdag
 
Vr 27 april  
Meivakantie
 
Vr 27 april Vr 11 mei
Hemelvaart
 
Do 10 mei Vr 11 mei
Pinksteren
 
Ma 21 mei  
Zomervakantie
 
Ma 16 juli Vr 24 augustus
                                                                                                      
 

                                                                                                      

 
  Verlofaanvragen

Gedurende het schooljaar zijn ouders in de gelegenheid om eenmalig voor één periode van maximaal tien dagen aansluitend verlof aan te vragen bij de directie. Hiertoe moeten ouders zo mogelijk 4 weken van te voren aanvraag doen middels het verlofformulier.
In geval van gewichtige omstandigheden dient het verzoek uiterlijk 2 dagen na het ontstaan van de verhindering ingediend te worden.
Het verlof mag niet vallen in de eerste twee weken van het nieuwe schooljaar. Ongeoorloofd verlof wordt altijd gemeld bij de leerplichtambtenaar.

Om vrijstelling voor uw kind(eren) aan te vragen, dient u onderstaand aanvraagformulier te printen en in te vullen. U kunt het formulier inleveren bij de leerkracht of Renee Rubberg